Rollgalleri

Det finns olika sociala tillhörigheter i Fredhem. De symboliserar olika delar av folkets sociala värld, t.ex din funktion i byn, ditt element eller det kollektiv som du lever i.

Här presenteras de olika kollektiven samt de politiska grupperna. Övriga grupperingar beskrivs under “Fiktionellt” eller under rollerna som tillhör respektive grupp, vilket görs tillgängligt när de första rollerna gått ut till spelarna.

Kollektiven kommer få en mer detaljerad beskrivning när rollgalleriet läggs upp. Det kommer finnas 40 stycken platser på lajvet men något fler roller i byn pga arrangörsrollerna. 

Kollektiv:

Andehuset

Religiösa, konfliktfyllda, lovande

Det kollektiv som är närmast andarna och föregångarna. De är sju medlemmar och därmed ett av byns största. Många menar att andehuset har stor respekt och visdom men att det hålls tillbaka av den äldste bland dem, en eldfödd. Inom huset finns en konflikt mellan en försiktigare och konservativare del av huset och en mer renlärig, extrem sida. Vissa ser huset som lite mystiskt och obehagligt eftersom det sägs att alla inom det är stundtals i kontakt med världen bortom denna.

Traditionshuset

Konservativa, utmanande, missnöjda

Traditionshuset är ett av de minsta men trots det ett av de mest inflytelserika husen i Fredhem. Det är sekundärt bara till Visdomshuset i vikt och status. De två äldsta i huset är tillsammans med Naorch i Andehuset en trio som utmanar Visdomshuset och de fem ledarna i rådet om kontrollen i byn.

Jägarhuset

Sorgsna, renläriga, destruktiva

Jägarhuset har alltid varit ett hus på utkanten av statushierarkin och byns centrala kollektiv. De är små, endast tre medlemmar. De fick nyligen en fjärde medlem, Liush, men hen dog kort därefter i en olycka. En av dem, en eldfödd, var orsaken till Liush död och detta har fläckat ner husets rykte.

Hantverkshuset

Stabila, romantiska, populära

Kollektivet tar sitt namn från huset de bor i, där drejskivan alltid varit i centrum och där byns många hantverkare ofta kommit för att socialisera eller arbeta med sina projekt. Huset är ett av byns mer stabila och harmoniska, många kommer ofta dit när de får en stund över för att prata eller umgås med de som bor där.

Jordhuset

Kärleksfulla, kaotiska, splittrade

Jordhuset var en gång för länge sedan bebott av fyra stycken Jord som var del av Fredhems råd och de byggde huset och grundade kollektivet vilket gav upphov till dess namn. Det är idag ett av de största kollektiven i byn men inte ett av de mest framstående eller mest influensrika. Många i kollektivet är okänsliga för andras känslor och de är inte alltid så bra på att leva i harmoni med varandra vilket leder till att det ofta sker hätska ordväxlingar och gräl inom Jordhuset. Utan någon vattenfödd - den senaste, Lui, dog för två år sedan, lyckas man precis hålla grälen på en hanterbar nivå. Samtidigt så försöker de väga upp grälen med stor kärlek till kollektivet och gott samarbete resten av tiden.

Visdomshuset

Influensrika, ledare, eftertraktade

Visdomshuset är ett av de äldsta kollektiven i Fredhem. För många är huset centrum för hela byn, de tre högst respekterade individerna i hela Fredhem utgör husets kärna, de är stabila och ständigt där för kollektivet och byns bästa. Väldigt stor tyngt ligger därmed på deras axlar nu när byn drabbats av allt svårare tider och maten inte räcker till.

Sökarhuset

Fritänkare, omtänksamma, opportunister

Sökarhuset är ett av de yngre kollektiven i Fredhem. Det har alltid varit ett expansionsvänligt hus som haft många av byns fritänkare bland sig. Fördomen om huset är att alla där anser att Fredhem inte är gott nog utan att man alltid vill ha mer. Några av byns mest framträdande Expansiva bybor tillhör Sökarhuset.

Herdehuset

Sammanhållna, isolerade, pålitliga

Herdehuset är byns äldsta hus, från tiden när det fortfarande fanns herdar bland dem, precis när de kom till Fredhem. Det var då, sedan dess har man inte vågat ha herdar ute en längre tid. Endast några få är herdar idag och de håller djuren nära byn. Vissa av herdarnas traditioner lever dock kvar, kollektivet spenderar mycket tid med varandra när inga andra är närvarande vilket har gjort att huset är lite isolerat från resten av byn. Däremot så har de flesta starka partnerskap bland sig och en av byns ledare är del av Herdehuset så kollektivet ses som starkt och stabilt.