Grupper och yrken

Detta är en genomgång av de grupper och yrken som finns inom byn och vilka som ingår i varje för att ni skall kunna få en överblick över dem. Här finns även uppdelning efter ålder, element och en efter status.

Politiska åsikter

De politiska åsikterna är inte av den typ att man kallar någon "konservativ", eftersom det är normen. Däremot kan man prata om de expansiva som sådant, men de är ingen organiserad grupp eller politiskt parti. Det är åsikter inom en enda stor grupp. Däremot så händer det att personer som håller med varandra oftare har möten där de diskuterar sina problem och lösningar, speciellt inom specifika kollektiv. 

Här följer en lista på de expansiva och de renläriga

Expansiva:

 • Aish - Luftfödd - Andehuset
 • Jina - Vattenfödd - Sökarhuset 
 • Jana - Vattenfödd - Sökarhuset
 • Oaltec - Eldfödd - Herdehuset
 • Eidok - Eldfödd - Hantverkshuset
 • Saitek - Eldfödd - Sökarhuset
 • Lach - Eldfödd - Visdomshuset
 • Odaer - Jordfödd - Jordhuset
 • Baneh - Jordfödd - Jordhuset

Renläriga:

 • Aite - Vattenfödd - Hantverkshuset
 • Esin - Luftfödd - Herdehuset
 • Thoeke - Eldfödd - Jägarhuset
 • Aban - Jordfödd - Jägarhuset
 • Daoke - Eldfödd - Jordhuset
 • Helesh - Luftfödd - Sökarhuset
 • Netao - Vattenfödd - Visdomshuset
 • Tseb - Jordfödd - Herdehuset
 • Amei - Vattenfödd - Andehuset
 • Shima - Luftfödd - Andehuset

 

Byfunktionerna är inte någonting någon ägnar sig på heltid åt så som i vår värld utan snarare ett område bland en i övrigt bred kompetens. Alla vattenfödda förväntas agera ledare, psykologer, skötare och vävare i olika mån, alla luftfödda hjälper till med skrift ritualerna, med berättandet, med räkning och liknande, och så vidare, i den mån ni vill göra det. Din funktion är bara det område där du har mer erfarenhet utöver den vanliga inom ditt element eller en kompetens som sträcker sig över flera element.

Alla som har en byfunktion är dessutom jordbrukare utöver det. Vissa av de med expertyrken har varit jägare, hantverkare eller herdar också men när man tar upp ett sådant yrke så brukar man främst ägna sig åt jordbruk och hantverket vid sidan om

Funktioner

Byrådet

 • Tseb - Herdehuset - Jordfödd
 • Netao - Visdomshuset - Vattenfödd
 • Idabo - Visdomshuset - Jordfödd
 • Hide - Visdomshuset - Vattenfödd
 • Helesh - Sökarhuset - Luftfödd

Medlarna

 • Jana - Sökarhuset - Vattenfödd
 • Moan - Traditionshuset - Vattenfödd
 • Amei - Andehuset - Vattenfödd
 • Li - Kornhuset - Vattenfödd ( Arrangörsroll )

Prästerna

 • Nasha - Hantverkshuset - Luftfödd
 • Shima - Andehuset - Luftfödd ( Novis )
 • Aiush - Kornhuset - Luftfödd ( Arrangörsroll )

Läkekunniga

 • Odaer - Jordhuset - Jordfödd
 • Baneh - Jordhuset - Jordfödd
 • Mani - Andehuset - Vattenfödd
 • Aitama - Herdehuset - Vattenfödd

Berättarna

 • Aish - Andehuset - Luftfödd ( Lärljunge )
 • Laoshe - Jordhuset - Luftfödd

 

Vanliga yrken

Jägarna

 • Netek - Herdehuset - Eldfödd
 • Thoeke - Jägarhuset - Eldfödd
 • Aban - Jägarhuset - Jordfödd
 • Saitek - Sökarhuset - Eldfödd
 • Lach - Visdomshuset - Eldfödd
 • Daoke - Jordhuset - Eldfödd
 • Sarch - Kornhuset - Eldfödd ( Arrangörsroll )

Jordbrukarna

 • Deog - Traditionshuset - Jordfödd
 • Nisa - Traditionshuset - Vattenfödd
 • Eshen - Herdehuset - Luftfödd
 • Oaltek - Herdehuset - Eldfödd
 • Unash - Hantverkshuset - Luftfödd
 • Naorch - Andehuset - Eldfödd
 • Sabe - Andehuset - Jordfödd
 • Jina - Sökarhuset - Vattenfödd
 • Homag - Jordhuset - Jordfödd
 • Deshim - Jordhuset - Luftfödd
 • Kianch - Jordhuset - Eldfödd
 • Gano - Visdomshuset - Jordfödd

Herdarna

 • Esin - Herdehuset - Luftfödd
 • Netek - Herdehuset - Eldfödd

Hantverkarna

 • Aibo - Hantverkshuset - Jordfödd
 • Aite - Hantverkshuset - Vattenfödd
 • Eidok - Hantverkshuset - Eldfödd
 • Inoth - Andehuset - Luftfödd
 • Ogon - Kornhuset - Jordfödd ( Arrangörsroll )

 

Åldersgrupper

Ålder är någonting som på många sätt är mer viktigt än ens funktion eller yrke inom byn. En gammal person ur Folket trumfar i de allra flesta fall någon yngre, oavsett element. T.o.m en gammal eldfödd förväntas ha en viss auktoritet över en vuxen vattenfödd på allmäna områden, däremot inte inom områden som rör vattenfödda specifikt. Det finns ofta en stark samhörighet, men också rivaliteter, mellan de gamla eftersom de är mest erfarna och har varit med och sett alla de andra växa upp. 

Gamla

 • Netao - Visdomshuset - Vattenfödd
 • Hide - Visdomshuset - Vattenfödd
 • Moan - Traditionshuset - Vattenfödd
 • Aban - Jägarhuset - Jordfödd
 • Laoshe - Jordhuset - Luftfödd
 • Helesh - Sökarhuset - Luftfödd
 • Eidok - Hantverkshuset - Eldfödd
 • Naorch - Andehuset - Eldfödd
 • Netek - Herdehuset - Eldfödd

Unga

 • Aite - ( Inget kollektiv, bott i Hantverkshuset ) - Vattenfödd
 • Nisa - Traditionshuset - Vattenfödd
 • Baneh - ( Inget kollektiv, bott i Jordhuset ) - Jordfödd
 • Sabe - Andehuset - Jordfödd
 • Shima - Andehuset - Luftfödd
 • Unash - Hantverkshuset - Luftfödd
 • Eshen - Herdehuset - Luftfödd
 • Thoeke - Jägarhuset - Eldfödd
 • Lach - Visdomshuset - Eldfödd
 • Saitek - Sökarhuset - Eldfödd