Sånger

Sången

Alla på lajvet ska lära sig sången som sjungs under välsignelseriten en gång varje kväll. För att göra det så lätt för er som möjligt har vi skrivit ner både noter, text och spelat in ljudfiler med sången. Lägsta kravet är att du kan nynna melodin, men vi ser hälst att du lär dig texten också.

Välsignelseriten, noter och text

Välsignelseriten, förklaring och musik

Välsignelseriten i ett stycke

Välsignelseriten i ett stycke, utan prat 

Välsignelseriten i kanon