Metaspel & Tekniker

Alla tekniker kommer att gås igenom på förberedelsedagen. Detta är mer ett dokument för att beskriva vilka tekniker vi kommer att använda oss av, inte hur de utförs i praktiken.

Ars Amandi

En teknik som vanligtvis används för att simulera sex.

På Livsgäld kommer tekniken användas för att simulera smekningar, det som socialt räknas som sex inom kulturen som gestaltas. Läs mer om det under Fiktion.

Tekniken går i korta drag ut på att röra vid varandras fingrar, händer och armar på olika vis för att gestalta den sexuellt laddade handlingen. Det en väljer att göra (ögonkontakt, intensitet i rörelser, osv) blir tonsättande för hur rollerna upplevde handlingen.

Skuggor

Kan användas på flera vis. Antingen har skuggorna egna roller och agendor och gestaltar något övernaturligt eller liknande, eller så är de endast till för att vara rollernas egna känslor eller tankar. Självklart går det att använda skuggor lite hur som helst, men dessa två är det vanligaste.

På Livsgäld kommer skuggorna ha tre funktioner; egen agens, rollers känslor/tankar och stöd vid metascener.

Metaplats

Avskiljd plats där en kan spela ut minnen, tankar, förhoppningar, drömmar, saker som kanske eller kanske inte kommer att hända och liknande.

Under lajvet kommer det antagligen att finnas två platser att spela metascener på; en inomhus och en utomhus. Vill en spela en metascen kan en be en eller flera skuggor närvara för hjälp eller gestaltning av roller som inte finns att tillgå. Vill en ha med andra spelare i en metascen kan en gå och fråga den/dessa om hen vill vara med med en diskret off-fråga. Dock ska en aldrig avbryta en scen för att fråga om någon vill vara med i en metascen.

Promenad

Frågan “Kan vi gå på en promenad?” används som ett diskret sätt att säga att en vill gå iväg en bit och prata off med en annan spelare. Skall inte användas om scenen man är i. Då är säkerhetsorden bättre.

Promenad-tekniken kommer vi att använda oss av på lajvet för att en ska kunna fråga om en annan spelare vill gå och diskutera någonting off. Det kan vara saker som hur man ska gå tillväga med jobbiga/svåra scener, förslag om en metascen eller om en känner att en behöver prata off med någon av bleedskäl eller liknande.

Säkerhetsord

Används under hårda eller starka scener för att göra spelet bättre och säkrare.

Grönt - Allt är bra och jag ser gärna att scenen blir ännu starkare eller hårdare.

Gult - Jag mår bra, men vi är nära min gräns nu. Håll det på denna nvån, men inte mer.

Rött - Avbryt scenen och hitta ett avslut. Sök upp personen efter scenen, se så att allt är bra.

Off - Kan viskas eller sägas för att meddela en kort instruktion om vad man är okej med eller inte och liknande.

Skarp skada - Om en spelare har skadat sig off. Spelet ska avstanna och personen ska få hjälp.