Ja / Nej

 

ETT LAJV FÖR DIG SOM:

 • Är intresserad av att gestalta och utforska alternativa könsstereotyper
 • Tycker om tydliga riktlinjer och färdigskrivna roller
 • Gillar transparens kring relationer och roller

INTE ETT LAJV FÖR DIG SOM:

 • Tycker att kvotering pga ålder eller könstillhörighet är orättvist
 • Vill spela krigare eller hjälte
 • Vill göra din egen roll från grunden

JA INLAJV

 • Gemensam ångest
 • Kollektivt tänk
 • Prata/tänka stereotypt kring elementen
 • Mystifiering kring de andra elementen
 • Närhet och fysisk kontakt
 • Passiv rädsla för omvärlden
 • Smekningar (genom metatekniker)

 

NEJ INLAJV

 • Fokus kring rollers biologiska kön
 • Boffer
 • Buskis/Stereotyp-gestaltning av elementen
 • Fylla, drogpåverkan
 • Ignorera/inte tro på elementen
 • Ifrågasättande/revolution mot kulturen
 • Sex

JA OFFLAJV

 • Normkritik
 • Se samband till verkligheten
 • Respekt för individer
 • Lyhördhet
 • Feminism

NEJ OFFLAJV

 • Sexism
 • Alkohol
 • Droger