Introduktion

Berättelsen

När lajvet börjar har de kallaste vintermånaderna precis anlänt och bristen på mat har börjat märkas även i år. Många har i flera år hoppats att marken snart skall bli bättre och regnen färre men så har det inte blivit. Inga nya barn har tillåtits på sexton år, enligt traditionen att barn får bli till när maten finns i överskott. Trots att flera bybor har dött under de åren har skörden och jakten minskat än mer. Nu finns inget kött att tillgå och jaktstigarna är tomma. Med en till vinter utan fyllda förråd framför sig så gror missnöjet runt om i byn. Konflikter kommer upp till ytan, oron växer hos de som bidrar minst till byn och de som är i botten av hierarkin.

Vissa tror att det är andarna som är arga på byn, som övergett dem och nu hämnas de okända oförrätterna. Andra tror att man bara måste våga bryta isoleringen och bege sig ut för att hitta nya marker men alla vet att utanför byns gränser väntar bara olycka. Det faller på de vattenfödda och de jordföddas skuldror att enas om en lösning som inte splittrar byn för mycket. Men, om det inte går, vad gör man då? 

Vad kan du förvänta dig från lajvet?

  • Fyra alternativa könsroller, element, som helt ersätter de binära könsrollerna man/kvinna från vår värld. Ens element avgörs vid födseln men de är helt och hållet sociala konstruktioner.
  • En kultur som med andra värderingar än våra, där t.ex känslomässighet, försiktighet, hänsyn och att inte ta plats är exempel på ledaregenskaper.
  • Isolerat fokus. Spelarna kommer bara behöva lära sig om omständigheterna runt byn och om kulturen där. Detta är för att lägga fokus på rollerna och berättelsen snarare än faktainlärning.
  • Tydlig estetik. Kläder och färger används för att identifiera och förstärka de alternativa könsrollerna i kulturen.
  • Skuggspel som en del av rollernas upplevelse men skuggor kommer också vara tillgängliga för metascener för de som är intresserade.
  • Fyrtio färdigskrivna roller med relationer, plats inom sina kollektiv och inom samhället i stort. Rollerna kan användas rakt av men har också utrymme för egna relationer och tolkningar.