Ritualer & Seder

Folket har många ritualiserade beteenden och speciella högtider. Här beskrivs de viktigaste som är tillräckligt relevanta för att kunna påverka lajvet:

Välsignelsen

Prästerna i Fredhem har många funktioner men en av deras viktigaste är Välsingelseriten. Välsignelsen som nämns här är en där alla måste närvara men prästerna kan också genomföra väldigt små varianter av ritualer för mindre grupper eller individer.

Vid välsignelsen samlas hela byn vid en ritplats. Där ger prästerna två små papperslappar till alla närvarande. Man får sedan hjälp av de Luftfödda att skriva ner på den ena lappen en eller flera dåliga saker som hänt under dagen som de vill utplåna, sedan på den andra lappen den individ eller grupp som de vill att andarna hjälper och välsignar. Det anses viktigt att orden är vackert skrivna för att hedra andarna. Vissa fåtal som är lika duktiga på att skriva som de Luftfödda skriver ner sina önskningar utan deras hjälp.

Sedan samlas alla lapparna in och de bränns rituellt i en skål, nedsänkt i vatten som är hällt i en grop i jorden samtidigt som man sjunger Välsignelsesången ( kommer inom kort som ljudfil och text ). På detta sättet så är alla element närvarande - jorden, vattnet och elden först, sedan luft när orden förvandlas till rök. På detta sättet tar andarna emot ens önskningar.

Exilen

Om någon ständigt bryter mot kollektivets förväntningar och domslut så finns det två saker som kan ske - Den sista jakten eller Exilen. Att sättas i Exil betyder inte att man få lämna byn - man ingår fortfarande i sitt hus och i byns stora kollektiv men man sätts i Exil ur alla sina sammanhang. Ingen kommer erkänna din existens, ingen pratar med dig, alla betraktar dig som helt upplöst från världen. Alla handlingar du gjort tidigare i livet ses ner på och alla som haft något att göra med dig förlorar i anseende i byn. Du får fortfarande mat men du tillåts inte hjälpa till, du tillåts inte heller äta tillsammans med de andra utan får äta rester efteråt.

(OBS: Detta kommer inte användas på lajvet om inte en spelare medvetet vill det och berättar det OFF för de som beslutar. )

Den sista jakten

Det finns vissa situationer när någon måste lämna sitt liv i byn bakom sig. Detta kan hända när byn har upplevt en längre tid av hårda förhållanden och svält så en inte längre kan föda alla sina invånare eller om någon begått så allvarliga brott mot kollektivet och ordningen att folket inte kan ha personen i byn längre.

Om detta sker så kommer byns Vatten, Jord och Luft samlas för att avgöra vilken av byns invånare som är minst produktiv och har minst möjlighet att vara produktiv i sin framtid. Eld anses vara för emotionella och individuella för att kunna besluta något sådant.

Personen som väljs ut förväntas självmant följa med Eld nästa gång de går ut och jagar. Detta är den Sista jakten som den personen inte kommer följa med hem från. På något sätt ser personen till att ta sitt liv när denne är ute. Eld återvänder i sorg för att kollektivet har förlorat en medlem.

Går en inte med självmant kommer de Eldfödda ta med en med våld, ett av de få tillfällen då våld någonsin brukas i Fredhem. När de återvänder så har personen dött i en jaktolycka och det råder sorg i byn för att folket förlorat en kollektivmedlem.

Väktarnatten

En ihågkomst-rit för att folket inte skall glömma sitt ursprung och en rit för att barn skall bli ungdomar. En natt per år, när det är som varmast och regnigast, samlas hela byns befolkning. Ledarna i byn frågar barnen om de är redo att fly från den historiska fångenskapen och hitta till Fredhem. De barn som anser att de är redo samlas sen i en grupp. De äldsta av de Luftfödda berättar Folkets historia för dem medan resten av byn förbereder ett gatlopp precis utanför byns gränser. När det är som mörkast så leds ut barnen ut i skogen, där de vet att farorna hotar. De leds sen till byns gräns där resten av byn står utklädda med fjädrar, pinnar och primitiva rustningar gjorda av bark, skräckinjagande gestalter i mörkret.

Hela byn ropar sen “Fly” till barnen, som sedan skall springa genom gatloppet eller smyga sig runt samlingen av vuxna. Vissa vuxna står ute i skogen och fångar barn som inte smyger tillräckligt bra. Misslyckas en med att nå byn så måste man vänta ett år till innan en får försöka igen. Att smyga anses generellt bättre än att försöka springa.

Vissa år finns det inga barn som är redo och då utförs samma ritual fast under mer lekfulla former och mindre hårdhänt, där alla kan ställa upp om de vill.

Ungdomsåren

Ett barn i Fredhem går igenom olika stadier. När det är nyfött så lämnas det direkt över till de Vattenfödda, som sedan ser till att barnet vårdas av olika vattenfödda. Ibland bor barnet under en längre tid i ett och samma kollektiv, ibland varieras kollektiven mellan olika, men det måste alltid finnas en Vattenfödd i varje, som är den som ansvarar för barnets omvårdnad.

Ungefär samtidigt som barnet börjat förstå instruktioner och kan hjälpa till med grundläggande uppgifter, som att börja lära sig tälja, röra om i en gryta eller liknande, så lämnas barnet över till de Jordfödda, eller ett kollektiv där minst en Jordfödd lever, som har primäransvaret. Så uppfostras man tills man är redo att ingå i Ungdomarnas del av Fredhem. Klarar man Väktarnattens prov så övergår man från de Jord och Vattenföddas ansvar och blir en del av ens eget element och en del av ett eget kollektiv. En blir ofta tillfrågad om man vill ingå i ett kollektiv men byns äldsta måste godkänna ens val. Ibland vill ingen ha en och då tilldelas man ett kollektiv av ledarna i byn. Det kan ta upp till ett år att välja kollektiv, men att vänta längre än till nästa Väktarnatt innebär att du måste genomgå Väktarnatten igen eftersom du uppenbarligen inte varit lyckad i byn.