Fiktionen

Livsgäld utspelar sig i en annan värld, annorlunda från vår egen men med naturlagar som ligger mycket nära våra. Den här världen kallas Xaos medan samhället som lajvet utspelar sig i kallas Fredhem. De som bor i Fredhem kallar sig själva Folket.

För att få en bra överblick över kulturen och samhället som lajvet Livsgäld utspelar sig i kommer här en kort lista över saker som anses bra / dåliga inom kulturen i stort. Efter det kommer en ordlista som går igenom vad olika saker betyder.

Dåligt Bra
Själviskhet Kollektivism
Högljuddhet Lågmäldhet
Göra saker själv Göra saker tillsammans
Våld Beröring
Dålig stämning, protester Bra stämning, överslätande
Mod Feghet
Förändring Att vara nöjd
Respektlöshet för andarna Vördnad inför andar och de döda
Överdriven självsäkerhet Självsäkerhet
Rättfärdighet Skam

Här följer lite fler fakta som kan vara relevant för lajvet. Om någonting inte står med här så anta att det är ungefär på samma sätt som i vår värld, t.ex när det kommer till djurliv eller växtliv. Att vissa djur inte skulle finnas på varmare breddgrader och liknande skall bortses ifrån.

Andar, varelser som lever i naturen. Nyckfulla, svåra att förstå sig på. Tar gärna emot offer i form av tankar eller åsikter som de äter upp om det är negativa saker, lyssnar på om de är goda saker. Ibland kan de vara goda mot Folket och ibland är de onda och hämndgiriga, speciellt om någon har gjort något orätt mot dem. Bara prästerna eller enstaka luftfödda kan prata med andar och även de har väldigt sällan direkt kontakt med en utan tolkar istället andarnas tecken i naturen.

Biologiskt kön & barnafödande. Biologiskt kön är endast relevant när de jordfödda och luftfödda tillsammans beslutat att ett barn skall bli till. Då kontrollerar man födsloträdet för att se vilka i byn som är längst ifrån varandra via Födsloband samt kontrollerar om de har två olika sorters könsorgan. Är de kompatibla så förväntas personerna vid ett enda tillfälle ha samlag för att sen aldrig kännas vid den kontakten igen. Graviditeten ses som en kollektiv sak, där en person råkar ha blivit den som fick bära tyngden för hela byns skull. Det ger privilegier under den tid som man råkar vara nedtyngd av barnet, alla i byn hjälper en runt men så fort det är över så är allting normaliserat igen. Båda biologiska könen kan amma och någon ur de vattenfödda utvecklar vanligtvis mjölkkörtlar när ett nytt barn kommit till världen.

Berättare, en viktig funktion i Fredhem. Berättarna är ofta luftfödda och har som uppgift att komma ihåg byns historia och ständigt påminna folket om olika exempel från deras långa färd till Fredhem. Vissa berättare skriver ner sina visdomsord medan andra anser det vara en sak som bara bör finnas i minnet för att andra inte skall misstolka eller missbruka orden. Nya väljs av de gamla.

Medlare, en funktion ofta fylld av vattenfödda. Ibland händer det att en jordfödd får ansvaret men det är ovanligt. Medlarna är de som ser till att konflikter inte stör ordningen i byn och de tonar ner och slätar över där det är möjligt. De ser till att bekräfta, trösta och driva på skamkänslor hos de stridande parterna tills de inser att de inte får fortsätta med sin konflikt. I värsta fall är det också Medlarna som utdömer straff men det är ytterst ovanligt.

Element, de fyra fysiska element som man kan födas till i Fredhem. Avgör nästan allt om vem du är. Läs mer under Elementen.

Expansiva, åsikten eller personer som har åsikten att byn måste expandera för att överleva. Det kan vara åsikten att hela byn borde flytta till en ny plats men också den lite mindre drastiska, att byn borde utvidga sina fält och jaktstigar till nya, större områden. Anses allmänt vara en kontroversiell åsikt eftersom det skulle innebära väldigt stora risker.

Föregångarna, tron att döda individer ur Folket lever kvar i stenarna och i sjön och i naturen runt omkring byn. Speciellt runt gravplatserna och i träden tror man att de ser en ifrån. Det är en personlig tro och man går ibland till träden och buskarna som växer runt gravplatsen för att prata med de döda, berätta om livets bekymmer för dem och liknande. I byn är det inget chockerande att någon upplever sig ha pratat med de döda eller, oftare, fått ett tecken eller varsel från dem. 

Gammal, en person som övergått från vuxenåren till ålders höst. Detta sker gradvis genom att det börjar märkas att man orkar mindre och mindre. Till slut välkomnas man av de andra gamla i byn och tar en lite mer passiv roll i arbetet. Det betyder inte att man slutar arbeta, långt ifrån, men man genomgår en osynlig förändring där respekten för en ökar.

Hus, ofta samma sak som ett kollektiv men inte alltid. Ibland kan någon bo i ett hus, t.ex Jordhuset, utan att faktiskt tillhöra det kollektivet. Sker nästan bara efter att man blivit ungdom men innan du accepterats in i något kollektiv.

Järnväktare, de mytiska krigare som en gång höll Folket förslavat. De sägs ha kommit genom en stor lysande sol in i världen och haft med sig Folket. Det sägs fortfarande finnas järnväktare som letar efter det förrymda folket och om de hittar en är Fredhems tid över.

Kärlek. Kärlek är öppen och allmänt accepterad i Fredhem och det är vanligt att man älskar flera personer samtidigt. Däremot så är all kärlek eller attraktion mellan samma element förbjudet och tabu. Det är otänkbart för någon i Fredhem att älska en från samma element och även om det ryktas om att det finns sådana som gör det så vågar ingen visa det öppet.

Kollektiv, den grupp människor du bor med. När en person blivit ungdom så kan man ansöka om att få gå med i ett kollektiv eller bli inbjuden. Då pratar rådet med kollektivet i fråga och beslutar huruvida det är godkänt eller ej. Fungerar som din familj och det finns inget accepterat sätt att lämna ett kollektiv.

Konservativa, majoriteten av Fredhems invånare är av den konservativa gruppen. De brukar inte kallas så vid namn eftersom det är den åsikt som alla antas ha, det är normen. De konservativa menar att man bara behöver fortsätta som vanligt, anstränga sig lite mer, försöka vara lite bättre medmänniskor så kommer byns problem att lösa sig. Det är inte genom att vara hetsiga eller otåliga som man någonsin löst något tidigare inom Folket

Läkekunniga, de inom folket som specialiserat sig på sjukdomar i kroppen. De känner till vattnets renande egenskaper, eldens förtärande skydd mot kroppens ruttnande och jordens korrupta andar som kan ta sig in i kroppen och orsaka sjukdomar. Att även luften ibland bär med sig sjukdomsandar är känt. ( Deras kunskapsnivå är ganska lik en modern sjukvårdsutbildad med den stora skillnaden att deras förklaringar är helt andra. Spela gärna upp den delen om deras läkekonst krävs. )

Partnerskap, ett formellt kärleksavtal mellan två personer. Det kan vara ett som bygger på en djup vänskap eller på en längre relation men det är en symbolisk tung sak att ingå med någon. En av Folket kan ha många partnerskap och det ses som väldigt bra, det tyder på att du är stabil och trygg. För att ingå partnerskap så svär de involverade en egenutformad ed inför en präst, en rådsmedlem och en person från bådas kollektiv. Det sker inför andarna och föregångarna. Om man vill utgå ur ett partnerskap så görs detta smärtfritt genom att man meddelar rådet. Vanligtvis är detta inga problem eftersom man inte vill låta negativa känslor gro. Om man däremot ingått och brytit flera partnerskap ses detta som en personlig skam som fläckar ner ens rykte.

Präst, en av de i byn som har som uppgift att tolka andarnas tecken och föregångarnas närvaro. Prästerna letar efter tecken i naturen, de mediterar och försöker prata med andarna. Vissa präster sägs faktiskt kunna prata med andarna direkt men om det är så och hur det går till är en hemlighet som är väl bevarad bland dem.

Renläriga, den grupp inom Folket som anser att det handlar om ett moraliskt misslyckande hos Fredhems folk som gör att skörden blir allt mindre och att regnet sköljer bort deras arbete. Folket har glömt sitt ursprung, förargat andarna eller på något annat sätt stört ordningen. Man måste upprätta sitt heliga arv igen, sluta tolerera brott mot samhällets regler för att ha en chans att överleva.

Rådet, oftast mellan fyra och sju personer som fattar de beslut som berör hela byn. Rådet väljer själva vilka fler som ingår i deras skara. Konsesusbeslut gäller i nästan alla lägen, i värsta fall kan en enstaka person bli ignorerad av den större gruppen. Om alla vatten är överens brukar deras väg bli den som gäller. Rådet anses vara de visaste och godaste som ser till alla kollektivs bästa.

Rättigheter, individuella rättigheter existerar egentligen inte i byn. Våld är inte fel för att en person har rätt till sin egen kropp utan för att det skapar en dålig stämning. Det är känslorna hos de inblandade som är problemet och känslor kan man dämpa med närhet och snälla ord. Orättvisa i byn är när en persons upprörda känslor tvingar fler att engagera sig och stör ordningen, det är ett tecken på stor egoism att dra uppmärksamhet till sig på det sättet. Detta gör att man ofta försöker lösa konflikter genom att dämpa dem och tysta dem, få de inblandade att skämmas för att de störde och gjorde andra upprörda. Det är bättre att alla bara inser att de som individer är oviktiga jämfört med hela byns bästa.

Samsexualitet, är när två av samma element är attraherade av varandra. Detta anses vara onaturligt och inte någonting som händer. Händer det ändå så är det någonting som har gått fel och är ett stort tabu. Just för att man anser att det är onaturligt så är det inte någonting man är rädd för eller försöker undvika på olika sätt, elementen förväntas vara nära varandra, vara bästa vänner och liknande. Precis som i synen på vänskap mellan män och kvinnor i normen inom vårt samhälle idag så ses det mer normalt att två från samma element är bästa vänner, än två av olika element. De senare möts ofta av misstankar och spekulationer om attraktion mellan sig.  

Sex, sker uteslutande genom att man smeker varandra, gärna över varandras rumpor, rygg, bröst och nacke. Detta är likställt med sex för Folket. Könsorganen är socialt tabu när det handlar om kärlek och attraktion. Deras funktion är bara att skapa barn när beslut fattas om det. ( OFF: Detta tabu skall inte spelas runt eller göras intriger av. Spelet skall inte handla om biologiskt kön. Sex och attraktion är viktigt på lajvet men bara i den form som Folket anser att man gör det på. Folkets variant av sex kommer simuleras med Ars Amandi under lajvet. Läs mer om Ars Amandi under Metaspel & Tekniker.)

Straff, finns i två former, mer detaljerat beskrivna under Ritualer & Seder. Dessa är Exil och Den sista jakten. Dessa utdöms av Medlarna i byn.

Tabun, ett antal olika handlingar och beteenden är tabun inom byn. Dessa är: våld, attraktion mellan individer av samma element, röra sig utanför byns gränser utan godkännande, höja rösten mot någon över dig i hierarkin. Alla dessa tabun möts vanligtvis av de vattenfödda som pratar med de inblandade och slätar över och tröstar. 

Tid, mäts genom tidsåldrar. Det finns tre som man använder idag och varje tidsålder baseras på en händelse eller person som fick ge namn till perioden. Det är Brandens tid ( C.a 20 år sedan. Då brann stora delar av byn upp. ), Teogs tid ( c.a 40 år sedan, då byns äldste var Teog som blev extremt gammal ) och "Då Laoshe var ung", ( c.a 60 år sedan ) vilken baseras på den äldsta individen som lever idag, Laoshe, och när denne ansågs vara ung. Laoshe är den enda som minns den tiden, andra är eventuellt äldre än 60 men bara med något enstaka år. Om något är äldre än Laoshe så är det väldigt gammalt. 

Ungdom, åldern från det att du klarar ungdomsprovet, Väktarnatten ( Läs mer under Ritualer & Seder ), till dess att du bedöms vuxen nog att uppfostra barn och ungdomar själv. Är du populär som ungdom så får du ofta flera inbjudningar från kollektiv att bli del av dem och du måste välja och bli godkänd av rådet inom ett år efter din Väktarnatt. Som ungdom har du lite lättare att bli förlåten och lite lättare att bli tolererad för dina snesteg men du får inte heller vara med och bestämma eller uppfostra barnen.

Vuxen, den ålder då en av Folket tillåts ta hand om barn eller uppfostra dem eller starta ett eget kollektiv om resurser finns. Du måste också vara vuxen för att bli upptagen i ett värv, så som präst, läkekunnig eller medlare av de som redan innehar det. En ungdom blir vuxen när både rådet och de vuxna och gamla i ens kollektiv anser det lämpligt. När det hänt brukar hela byn sammankallas för att ledarna för kollektivet sedan berättar för alla att ungdomen blivit vuxen. Det är en lång process som kräver mycket mognad från den unga personen och är en anledning till firande när det väl inträffat - men också en tyngd då ansvaret som vilar på ens axlar blir så mycket tyngre.

Djur och natur:

Människan är den enda intelligenta arten som existerar.

Berättelsen utspelar sig på en plats som är varmare än Sverige där temperaturen sällan sjunker under noll.

Under sommaren regnar det extremt mycket eftersom platsen ligger nära ett monsunområde.

Folktro och mytiska väsen:

Andar är närvarande i människors liv och tro och deras ilska eller gillande kan avgöra mycket för folkets välbefinnande. Andarna syns inte för vanliga människor utan endast ett fåtal anses kunna kommunicera med dem.

De döda anses finnas kvar efter de lämnat sin kropp och de vakar över en.

Kunskap- och teknologinivå

Alla i Fredhem kan skriva men det är upp till var och en hur bra man är på det. Många är dåliga på att skriva och skriver väldigt hackigt eller barnlikt medan de Luftfödda nästan alltid är mycket duktiga på det.

Lajvet skall inte handla om teknologi eller vilka uppfinningar som existerar utan om kultur. Däremot så kan man säga att samhället befinner sig ungefär på en medeltida nivå.