En vanlig dag

 

Detta är en text för att illustrera hur en vanlig dag kan gå till. Den skall inte ses som en strikt riktlinje på något sätt utan bara för att ge en inblick i en dag av många i Fredhem. Rutinerna på lajvet och i kollektiven kan skilja sig från detta och är mer upp till spelarnas överenskommelser.

Med det sagt, en vanlig dag i Fredhem:

  1. Kollektivet vaknar genom att de två första som vaknar väcker de andra. De som skall arbeta med frukosten, bestämt sedan dagen innan, går till den gemensamma matlagningen.
  2. När alla vaknat hämtar en frukost och samlas sedan i hela kollektivet och pratar om hur alla mår eller vad som behöver göras under dagen. Vatten och Jord ansvarar gemensamt för att delegera uppgifter. Detta inkluderar saker som behöver göras i byn, vilka som skall arbeta inom matproduktion och matlagning till lunch, middag och nästa morgonmål. Även andra sysslor i byn. 
  3. Kollektivet splittras upp och går till respektive arbetsområden. Där arbetar en oftast tillsammans med andra av ens element och en tar kollektivt ansvar för att allt som behöver göras blir gjort. Oftast är det vatten eller jord som är närvarande och ser till att alla mår bra och att allting går som det skall.
  4. När en måltid närmar sig så delas de olika individerna som blivit tilldelade mattjänst upp efter element, där varje element har sin del i matlagningen. De som inte har mattjänst arbetar antingen vidare eller tar tillfället i akt att söka upp en präst eller någon kamrat.
  5. När eftermiddagen kommer och arbetet är över så samlas alla vid middagen. Där äter en tillsammans med sina kollektiv eller med sina arbetslag, beroende på hur starka band varje enskilt kollektiv har. Ibland sitter några med några från de andra kollektiven eller med grupper de inte alls hör hemma hos, något som såklart väcker uppmärksamhet.
  6. Innan en går från bordet uppmärksammas händelser som hänt under dagen av antingen Jord eller Vatten, beroende på händelsens natur. Kollektiva reprimander eller uppmuntranden sker här och likaså allmän information till byn om det finns någon sådan som inte redan spritt sig ryktesvägen.
  7. På eftermiddagen avtar de strikta arbetssysslorna och de sociala sysslorna tar över. Detta sker ofta i grupper inom ett element men ibland med blandade grupper. Det kan vara allt från samtal med prästerna till en liten rit till andarna, ett gruppsamtal med några Vattenfödda eller flörtande med ens romantiska intresse medan en förbereder morgondagens sysslor, diktande eller hantverkande på egna små projekt. Allt detta ingår i eftermiddagens rutiner.
  8. När kvällen börjar närma sig så samlas en ofta i elementen där en umgås socialt med de som är som en själv. Alla försöker ha roligt och njuter av att vara med sådana som förstår en. Vänner har också en chans att träffas mellan kollektiven och umgås en längre stund.
  9. Vid mörkrets infall samlas hela byn för en rit som prästerna håller i. Där får en hjälp av Luft att skriva upp de dåliga tankar, känslor eller händelser som hänt under dagen på små träbitar eller pappersbitar. Alla skriver också upp på en andra lapp vilka önskningar de har till morgondagen eller vilka personer de vill att andarna ger extra positiv uppmärksamhet till. En offrar sedan dessa till andarna, för att de skall ta bort det dåliga ur byn och inte låta det växa till sig och för att de skall, om en varit god, hjälpa en genom att välsigna de en önskat. 
  10. Efter att mörkret lagt sig umgås folket i små grupper och det är ofta här som kärleksmöten mellan elementen sker innan kollektiven går till sängs. Vissa kollektiv är stränga och lägger sig alltid alla samtidigt, andra låter vissa medlemmar vara uppe senare.