valkomna2

Upplev en isolerad by i långsamt förfall, ett folk vars hela livsstil står inför sitt största prov och en kultur där du inte bedöms efter kön.

Livsgäld är ett lågmält fantasylajv om alternativa könsroller, individuell identitet och kollektivets överlevnad. Lajvet utspelar sig mellan 30:e Oktober och 2:a November i Primus Vicus medeltidsby utanför Halmstad.  

För att få mer information om berättelsen och lajvet rekommenderar vi att börja på introduktionen och visionen.

Viktig information:

Lite ny information finns på hemsidan, under "Grupper och yrken" samt under "Fiktionen". Under Fiktionen hittas den nya informationen om tidsåldrar.